CAFE-BAR
Playa Pregueira s/n Aios 36990 Noalla
Tf./Fax 986 72 03 38
Prado Bello Ayos Playa
En la playa de Pregueira, Aios (Noalla). En donde se puede disfrutar de los servicios típicos de un chiringuito de playa en un marco de lo más bello de Sanxenxo.
Na praia de Pregueira, Aios (Noalla). Onde pode-se desfrutar dos serviços típicos de uma café de praia em un dos parages máis belos de Sanxenxo.
It is located in Pregueira beach, Aios (Noalla). Here you can enjoy the typical services of a café in a beach in one of the most beautifull places of Sanxenxo.